Pengenalan

Pengenalan

Selamat datang ke portal Alumni SME Bank 90-Days Biz Challenge.

Terima kasih di atas kesudian anda melayari portal ini. Portal Alumni SME Bank 90-Days Biz Challenge ini adalah khas bagi pelajar-pelajar Kolej Komuniti dan Politeknik yang telah memasuki Program Usahawan Muda 'SME Bank 90-Days Biz Challenge'. Matlamat utama penubuhan Alumni adalah sebagai saluran komunikasi di antara ahli Alumni dengan SME Bank untuk memberikan idea, pandangan, cadangan atau perkongsian maklumat tentang pembiayaan atau khidmat nasihat untuk mengembangkan lagi perniagaan yang diceburi.

Objektif Penubuhan

  • Menjadi pusat rujukan dan khidmat nasihat mengenai pembiayaan dan kemudahan serta latihan keusahawanan yang disediakan oleh SME Bank.
  • Bagi mempromosi produk-produk terkini dan aktiviti-aktiviti Bank berkaitan dengan pembiayaan dan latihan keusahawanan.
  • Menggalakkan interaksi di kalangan ahli bagi memperkasakan bidang keusahawanan untuk golongan belia.
  • Memupuk perpaduan serta mempertingkatkan hubungan melalui program tanggungjawab korporat anjuran SME Bank.

Senarai Alumni 90 Days Biz Challenge

 alt=
Aktiviti

Program Tanggungjawab Korporat Kumpulan SME Bank

Agihan Bubur Lambuk Kepada Orang Ramai Sempena Bulan Ramadan 1437h Dengan Kerjasama Kolej Komuniti Selayang

alumni01  alumni02 alumni03  alumni04